Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: do 16,5%,
 • otrzymywanych dywidend: 0%,
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • wypłacanych dywidend: 0%,
 • wypłacanych odsetek: 0%,
 • wypłacanych należności licencyjnych: 4,95%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Hong Kong:

 • ułatwia efektywne prowadzenie handlu z Chinami kontynentalnymi,
 • jest największym centrum handlowo-finansowym w Azji i trzecim na świecie,
 • jest uznawany za najbardziej liberalną gospodarką świata,
 • charakteryzuje się wysoko rozwiniętą infrastrukturą komercyjną,
 • posiada jedne z największych portów morskich i lotniczych na świecie,
 • jest jurysdykcją nieopodatkowującą zysków z zagranicy,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.