Dlaczego Hong Kong:

  • działalności operacyjnej: do 16,5%,
  • otrzymywanych dywidend: 0%,
  • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
  • spółki w tej jurysdykcji pomimo klasyfikacji jako CFC cieszą się dobrą opinią inwestorów ze względu na stabilność ekonomiczną i polityczną,
  • wypłacanych dywidend: 0%,
  • wypłacanych odsetek: 0%,
  • wypłacanych należności licencyjnych: 4,95%,
  • instrument pośrednictwa w obrocie handlowym pomiędzy Chinami, a UE,
  • dochody opodatkowane są na zasadzie terytorialności.
Jurysdykcja ta jest konkurencyjna pod względem warunków na jakich można na jej terytorium założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą.