Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Hong Kongu. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek na prawie Hong Kongu w szczególności spółek kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki zgodnej z wymogami prawa Hong Kongu dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną lub umowę między wspólnikami (shareholders’ agreement). Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka założona na prawie Hong Kongu. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych w Hong Kongu, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów etc. Zespół Kancelarii zajmuje się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Hong Kongu w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa maltańskiego zapraszamy do współpracy!